FLU - Föreningen Loshultsbygdens Utveckling

FLU hade tidigare en hemsida på denna adress.
Vi har för tillfället valt att istället använda oss av Facebook då detta är enklare att administrera och sköta.
Välkommen dit istället!


Länk till Facebook-sida:     FLU på Facebook           FLU Facebook


Väl möt styrelsen FLU