Träffa våra politiker!

I och med att den fördjupade översiktsplanen för Killeberg och Loshult nu är ute på granskning har vi bjudit in politiker till ett möte. Tag chansen att diskutera översiktsplanen med våra politiker!

Förutom översiktsplanen är det naturligtvis fritt fram att ta upp även andra saker som vi tycker att våra politiker skall känna till och kanske också driva för oss i norra delen av Osby kommun!

 

Välkomna till Hemgården i Killeberg

Onsdagen 25 november klockan 18:00