Föreningen Loshultsbygdens utveckling skall befrämja aktiviteter som förbättrar samhörighet, kunskapsutveckling och livskraft inom Loshults socken. Föreningen skall vara öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas.

Här kommer allt som rör föreningen och dess aktiviteter att publiceras. Här tas också andra aktiviteter som är på gång i Loshultsbygden upp.

Bli medlem i FLU!
Tycker du att det är viktigt att det anordnas aktiviteter i bygden och att bygden hålls levande? Bli i så fall medlem i FLU, Föreningen Loshultsbygdens Utveckling. Som medlem kan du delta i våra aktiviteter och vara med och påverka vad vi erbjuder medlemmarna. Ju fler medlemmar vi har, ju större möjligheter har vi att erbjuda intressanta aktiviteter. Vi har förutom midsommarfirande, julmarknad, gökotta och pubafton också anordnat intressanta föreläsningar. I vissa fall har vi tagit inträde för de som inte är medlemmar medan medlemmar kommit in gratis. Några gånger per år kommer vårt medlemsblad, Budkaveln, ut. Det innehåller information om kommande aktiviteter.
Ett medlemskap är billigt. 50 kr per medlem eller 100 kronor per familj. Inbetalning kan ske till Bankgiro 5633-7959 eller swisha 1230994384, glöm inte att ange medlemmarnas namn och adress. Vid våra olika aktiviteter kan ni teckna medlemskap, eller så kan ni också kontakta vår kassör för att bli medlem direkt!

Välkomna att bli medlemmar!

De som är medlemmar och har en e-postadress men inte meddelat denna till FLU får gärna göra det. På så sätt kan vi skicka ut Budkaveln samt övrig information via e-post. Det blir både snabbare och mer miljövänligt.