Under Historia är det meningen att publicera diverse historiska beskrivningar. Om det finns någon som har intressanta beskrivningar från förr, som vi skulle kunna publicera, vore vi tacksamma om ni tar kontakt med oss om detta.