Moderna påfund

– Tilda ska jämt ta etter anra å va mä pau nymodighetå. Dä ha ja min själ faut känna pau i många aur nu – män dän hära gaungen ble dä ändau me te viss nötta, dä mau ja vegau.

– Tilda hällde opp vämt wann i oin kädel å ga se fan pau att ja skålle twätta föderna te jul i aur. Ja tyte dä va bra onödit, män dä va fan i me inte lönt å näga udan säda se pau pallen hon stält fram, å siin säda bägge föderna i kädeln. Ja blötte å Tilda twaula å gnodde – å se på fan – dau hitte ja mina gamle sömmahåså som ja sagnat i twa aur.


Krister Nilsson har skickat in denna historia som hans svåger Leon Andersson har skrivit ner, det är Räv-Alberten som berättar. Albert var en slagfärdig och känd person på sin tid.


Luftbössan

Luftbössan s.1

Luftbössan s.2

Luftbössan s.3

Luftbössan s.4