kyrkan_logoDen 25 februari år 1568 brände svenskarna Loshults och Osby socknar. Då förstördes vår tidigaste kyrka som var från medeltiden. Inte förrän 1591 stod en ny kyrka klar och det är från den tiden som de äldsta delarna av den nuvarande kyrkan härstammar.

Under 1690-talet gjordes det reparationer på kyrkan, och vapenhus byggdes.

År 1800 var kyrkan 10 m bred och 25 m lång. Inuti var kyrkan målad i rika färger, försedd med triumfåge och södra väggen var täckt med målningar. Men kyrkan var alldeles för liten så år 1822 beslutade man att utvidga den eftersom invånarantalet var 1310 och kyrkan bara rymde 300. Kyrkan utökades och år 1861 tillbyggdes kyrktornet. Tidigare fanns bara en klockstapel.

Loshult blev eget pastorat 1 maj 1866.

I kyrkorummet bör man lägga märke till predikstolen som är placerad ovanför altaret (båda från 1592). Det är bara ett fåtal kyrkor i landet som predikstolen är placerad på detta sätt. På predikstolen är de fyra evangelisterna avmålade. Ovanför altaret är Jesus och Moses avbildade. Nedanför predikstolen ser man Jesus instifta nattvarden på en tavla av Per Hörberg. på sidoväggarna finns två stora tavlor av samme konstnär. Dessa föreställer Jesu död på korset samt Jesu uppståndelse från döden och graven.

Kyrkan har en äldre röd mässhake från 1785 som används än idag, vid pingst och annandag jul. En mycket ovanlig mässhake i brun färg från 1693 har funnits i kyrkans ägo, men finns idag på Kristianstad regionmuseum.

Under det nuvarande altaret finns ett gammalt altare i gråsten som troligtvis härstammar från den tidigaste kyrkan. Man fann det vid restaureringen 1951-52 då man även påträffade många gravar under golvet.

Arthur Rynge var en av kyrkoherdarna i Loshults pastorat. ”Det han inte visste om församlingen eller om kyrkan var inte värt att veta” skall någon ha sagt. Han var verksam i Loshult 1925-1960.


Kontakt
Pastorsexpeditionen 0479-52 45 00
Telefontid: 8.00-12.00
Öppet vardagar 10.00-12.00

Postadress: Besöksadress:
Box 147 Östra Storgatan 7 a
283 23 Osby 283 41 Osby

E-post: osby.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/osby

Skånsk/dansk orgel invigd i Loshults kyrka

Mårtenssons orgelfabrik i Lund har sedan förra sommaren arbetat med en rekonstruktion av Lundahl & Olsens orgel från 1867 i Loshults kyrka. Anders Johnsson har varit konsult och invigningsspelade även den 20 maj.

1867 hade orgeln 12 stämmor fördelade på två manualer och bihangspedal. 1940 ersattes denna orgel av en pneumatisk Mårtenssonorgel, dock med bibehållande av samtliga labialstämmor förutom metalldelen av Borduna 16′ och översta oktaven i Rörflöit 4′. Förutom välbevarad fasad och orgelhus finns notställ, registertavlor med registerandrag, brädan mellan notstället och man II med en vacker firmaskylt bevarad. Som tur var lät Mårtenssons dessa delar sitta kvar i fasadens framsida när orgeln försågs med pneumatiskt fristående spelbord 1940. Manual- och pedalklav från 1867 års orgel saknas dock och har rekonstruerats.

De två kubbälgarna som fanns i 1867 års orgel har inte återskapats utan ersatts med en parallellbälg för fläktdrift. För att öka orgelns användbarhet har originaldispositionen utökats med tre pedalstämmor av samma konstruktion som i den 16-stämmiga Lundahl & Olsenorgeln i Riseberga från 1867. Likaså har luftlådor, mekanik och originalintonation rekonstruerats efter förebild från detta imponerande välbyggda men numera på grund av söndertorkning ospelbara instrument. Clarinetten i Loshult var förmodligen inte genomslående eftersom det inte står något förutom vilka material den var gjord av i avsyningsprotokollet. Tyvärr finns ingen av de ganska vanligt förekommande Clarinetterna i Olsenorglarna kvar att kopiera. Istället har vi låtit pipmakaren Booth i England göra en påslående Clarinet inspirerad av Knud Olsens samtida kollega Daniel Köhnes Dolcian i Reformerta kyrkan i Köpenhamn. För övrigt har originalintonationen i Loshult återställts med hjälp av provpipor från Riseberga, där alla motsvarande stämmor finns bevarade i orört skick, förutom just Clarinetten. Pipkonstruktionen i Loshult är av gängse dansk 1800-tals typ med förhållandevis tjockt gods och tvärt inpressade labier. Samma labiekonstruktion finner man senare hos Anders Victor Lundahl och Rasmus Nilsson.

Firman Lundahl & Olsen var verksam mellan 1860-1870. Knud Olsen (1825-1898) var den ledande orgelbyggaren i Köpenhamn under 1800-talets sista hälft. Verksamheten övertogs efter Olsens död av svärsonen Immanuel Starup. Jöns Olsson Lundahl (1821-1875) var verksam i Malmö som självlärd orgelbyggare från slutet av 1850-talet. Efter upplösningen av kompanjonskapet med Olsen 1870 byggde han ett par orglar tillsammans med sonen Anders Victor Lundahl (1846-1903). N.P.Norlind skriver i ”Orgelns allmänna historia” från 1912 att det på efterfrågan blivit meddelat att K. Olsen var aktiv och J. Lundahl passiv, vilket jag tolkar som att Lundahl huvudsakligen fungerade som agent för Olsen i Skåne och att orglarna troligtvis byggdes på Olsens verkstad i Köpenhamn. En utförligare artikel om Knud Olsens verksamhet och orglar kommer i nästa nummer av Orgelforum.
Data om orgeln

Man I (7 stämmor) C-f3
Borduna 16′ Ny efter förebild från Riseberga. c1-f3 av orgelmetall.
Principal 8′ C-f#0 i fasaden. Expressioner påskarvade.
Rörflöit 8′ C-H av trä.
Octava 4′ Expressioner påskarvade.
Quinta 2 2/3′
Octava 2′
Trompet 8′ Ny efter förebild från Riseberga.

Man II (inom svällare) (5 stämmor) C-f3
Fugara 8′ C-H lånad från Gedackt 8′. Expressioner påskarvade..
Gedackt 8′ C-H i trä.
Rörflöit 4′
Gemshorn 2′
Clarinet 8′ Påslående, ny från England inspirerad av Daniel Köhne.

Pedal (3 stämmor) C-d1
Subbas 16′ Till största delen Borduna 16′ 1867, ommensurerad av Mårtensson 1940.
Principal 8′ Ny efter förebild från Riseberga
Bassun 16′ Ny efter förebild från Riseberga

Koppel:

II/I, I/Ped, II/Ped