redcross_logoMötesplats Kupan, Storgatan 67 i Killeberg. Här träffas vi, pratar och har det trevligt. Vi aktiverar oss på olika sätt efter intresse och möjligheter. Måndag 18-20 och torsdag 10-12. Vi ställer också upp i besöksverksamhet och väntjänst efter kontakt.

Kurser i första hjälpen anordnas när tillräckligt många anmält sig, eller i samarbete med närliggande kretsar.

Inlämning av hela och rena kläder kan göras på mötesplatsen Kupan.

Bli medlem i vår världsomspännande hjälporganisation. Ditt medlemsskap är ett ställningstagande. Ditt medlemsskap gör skillnad. Bli medlem genom att sätta in 150:- på Plusgiro 90 08 05-3.

Till vad används medlemsavgiften?
Den går till drift av organisationen så att insamlade medel i största möjliga utsträckning går till de ändamål de är avsedda för.

Vid eventuella frågor, kontakta ordförande Anne-Marie Bengtsson 0479-305 34 eller gå in på röda korsets hemsida www.redcross.se