Loshults Fiberförening

Loshults Fiberförening bildades som en ekonomisk förening hösten 2013. Efter beslut på årsmötet 2018 avvecklades föreningen.

Vi har dock inte slutat engagera oss i arbetet för fiber, även om den officiella föreningen, hemsidan och de gamla mejladresserna är borta.

Följ oss på Facebook: facebook.com/loshultsfiber.

Kontakta oss via mejl: fiber@loshult.se

Ni får gärna kontakta oss via mejladressen ovan och följa oss via vår Facebook-sida. Vi kommer också vid större eller viktiga händelser skicka ut mejl till de som tidigare var medlemmar i föreningen och som vi har mejladresser till.